نوشته های تگ شده ‘امیر مهرانی’

کوله پشتی من در سال ۹۴

حالا تنها چیزی که می‌تواند سال ۹۳ را در ذهنم خوشایند کند٬ مرور کردن تجربه‌های گران‌قیمتی است که در طی آن به دست آوردم. اما تازه سال ۹۴ شده‌ایم و ۹۳ فقط خاطره‌ای است که هر لحظه دورتر و دورتر می‌شود. همین دیشب بود که نشانه‌های رونق اقتصادی دوباره‌ي ایران با تفاهم هسته‌ای احساس شد. این…

ادامه مطلب