نوشته های تگ شده ‘ساختار’

ساختار یک آژانس تبلیغاتی – بخش اول

نیت اصلی از انتشار سلسه مطالبی که ظرف چند روز آینده تحت عنوان “ساختار یک آژانس تبلیغاتی” در اینجا منتشر می‌شوند، آشنایی با چند ساختار رایج در دنیاست. اما به طور مشخص به مدیران آژانس‌های تبلیغاتی پیشنهاد می‌کنم تا حداقل همین قسمت اول را  مطالعه کنند. پیش از شروع: تغییر چارت سازمانی با تعالی عملیاتی…

ادامه مطلب