دوربین مخفی در فرودگاه امام – آگهی مفتاح خودرو

کارگردان: ماکان مهرپویا
مدیر تولید: تورج کهن
مدیر فیلمبرداری: مهرداد حمیدیان
مدیر هنری: سارا فلاح
دستیار کارگردان: ایمان دانش

آژانس خلاق تابستان، آذر ۱۳۹۵

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم