نوشته های تگ شده ‘film’

ارول عزیز…

فکر می‌کنم اغلب  مستندسازان و مستنددوستان با نام ارول موریس آشنا باشند. یکی از بزرگترین مستندسازان زنده‌ی دنیا که هر فیلمش دریچه‌ای تازه به حقیقت می‌گشاید. فرم و محتوا در آثار او چنان به هم پیوسته و حرفه‌ای هستند که نتیجه‌اش همواره فیلمی دیدنی و نیز کلاس درسی مفید برای مستندسازان بوده است. اما زمانی که…

ادامه مطلب