نوشته های تگ شده ‘آژانس تبلیغاتی’

ساختار یک آژانس تبلیغاتی – بخش پنجم: ساختار تیم محور

پیش از این با ویژگی‌های کلی ساختار یک آژانس تبلیغاتی آشنا شدیم و در ادامه نمونه‌هایی از ساختارهای سنتی، یکپارچه و تخصصی شده را مرور کردیم. این‌بار با نمونه‌ای از ساختار یک آژانس تیم محور (team-based) آشنا خواهیم شد. در این ساختار علاوه بر مدیرعامل افرادی به عنوان مربی (coach) و یا متخصصان ارشد کلیه‌ی گروه‌ها را زیر نظر…

ادامه مطلب

ساختار یک آژانس تبلیغاتی – بخش چهارم: ساختار تخصصی شده

پیش از این با ویژگی‌های کلی ساختار یک آژانس تبلیغاتی آشنا شدیم و در ادامه نمونه‌هایی از ساختارهای سنتی و یکپارچه را مرور کردیم. این‌بار با نمونه‌ای از ساختار یک آژانس تبلیغاتی تخصصی شده (specialized) آشنا خواهیم شد. در ساختار آژانس یکپارچه دیدیم که در آن مدیرعامل در راس قرار گرفته و تیم‌های جداگانه برندها را که…

ادامه مطلب

ساختار یک آژانس تبلیغاتی – بخش سوم: ساختار یکپارچه

در قسمت اول این مجموعه با ویژگی‌ها و اشکلات تغییر ساختار یک آژانس تبلیغاتی آشنا شدیم و در قسمت دوم ویژگی‌های نمونه‌ای از یک ساختار سنتی را مرور کردیم. حال در ادامه، با ساختار یکپارچه (integrated) آشنا خواهیم شد. این تصویر، نمونه‌ای از ساختار یک آژانس تبلیغاتی با ساختار یکپارچه‌ است. جایی که مدیرعامل به تمامی…

ادامه مطلب

ساختار یک آژانس تبلیغاتی – بخش دوم: ساختار سنتی

در مطلب قبل با ویژگی‌ها و اشکلات تغییر ساختار یک آژانس تبلیغاتی آشنا شدیم. در ادامه، ساختار سنتی را که معمول‌ترین شکل ساختاری  آژانس‌های تبلیغاتی است بررسی می‌کنیم: نمودار بالا یک نمونه از ساختار سنتی برای یک آژانس تبلیغاتی است. در این ساختار مدیر عامل احاطه‌ی کلی به تمام واحد‌ها دارد و تمام واحد‌ها زیر نظر…

ادامه مطلب

ساختار یک آژانس تبلیغاتی – بخش اول

نیت اصلی از انتشار سلسه مطالبی که ظرف چند روز آینده تحت عنوان “ساختار یک آژانس تبلیغاتی” در اینجا منتشر می‌شوند، آشنایی با چند ساختار رایج در دنیاست. اما به طور مشخص به مدیران آژانس‌های تبلیغاتی پیشنهاد می‌کنم تا حداقل همین قسمت اول را  مطالعه کنند. پیش از شروع: تغییر چارت سازمانی با تعالی عملیاتی…

ادامه مطلب